از آنجا که اسلام به عنوان کامل ترين دين براي همة ابعاد وجودی انسان  برنامه های  جامعي دارد، و در واقع انسان  دين دار با پذيرش و عمل به آموزه هاي ديني سبک زندگي ای  را مي پذيرد که تأمين کنندة سلامت جسم و روح اوست، بنابراین آموزه هاي ديني به صورت اساسي ترين مؤلفة مؤثر بر سلامت فرد وجامعه  مورد توجه بسياري از پژوهشگران علوم انسانی  قرار گرفته است. براساس يافته هاي پژوهش هاي گوناگون ، پاي بندي افراد جامعه به دين نقشی مهم در تحقق جامعة سالم و سلامت جسم و روان افراد جامعه دارد.اين يافته ها نشان مي دهد که هرچه توجه به مبانی  دينی در زندگي افراد نقش بيشتري داشته باشد، بیماریها ومشکلات جسمي، اضطراب، افسردگي و ناسازگاري اجتماعي کاهش مي يابد.

کتاب مبانی واصول طب تالیف حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی رضایی بیرجندی

منبع : اولوالالباب ( صاحبان خرد ناب ) |مبانی و اصول طب در متون و فرهنگ اسلامی
برچسب ها : افراد ,سلامت ,افراد جامعه